کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 31 ارديبهشت, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چگونه دولت و سلبریتی‌ها مردم رافریب دادند
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نوع فریب دادن ملت توسط دولت رو ببینید و یادبگیرید و عبرت بگیرید و برای دیگران هم بفرستید تا دوباره اشتباه نکنید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53519
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نوع فریب دادن ملت توسط دولت رو ببینید و یادبگیرید و عبرت بگیرید و برای دیگران هم بفرستید تا دوباره اشتباه نکنید