کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
بین الملل
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 2 خرداد, 1397 - 16:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

۲۱ سال داشتم که در همین جشنواره کن به من تجاوز شد
«آزیا آرجنتو» بازیگر ایتالیایی در مراسم اختتامیه جشنواره کن افشاگری کرد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53529
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
۲۱ سال داشتم که در همین جشنواره کن به من تجاوز شد «آزیا آرجنتو» بازیگر ایتالیایی در مراسم اختتامیه جشنواره کن افشاگری کرد.