کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 خرداد, 1397 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فقط برای کسانی ارسال کنید که می گویند چرا می جنگیم!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53783
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فقط برای کسانی ارسال کنید که می گویند چرا می جنگیم!