کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 خرداد, 1397 - 15:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نظر مردم درباره اظهارات دشمن و اقدامات مسئولین در #روز_قدس

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53779
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نظر مردم درباره اظهارات دشمن و اقدامات مسئولین در #روز_قدس