کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 23 خرداد, 1397 - 11:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اگر تربیت بچه ها در خانواده درست شکل نگیرد، چه اتفاقاتی ممکن است برای آن ها در جامعه و مدرسه رخ دهد؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53801
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اگر تربیت بچه ها در خانواده درست شکل نگیرد، چه اتفاقاتی ممکن است برای آن ها در جامعه و مدرسه رخ دهد؟