کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 23 خرداد, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا روحانی از مردم عذرخواهی میکند؟؟

#خط_خطی قسمت78
#آرزو_بر_جوانان_عیب_نیست

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53803
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا روحانی از مردم عذرخواهی میکند؟؟ #خط_خطی قسمت78 #آرزو_بر_جوانان_عیب_نیست