کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 23 خرداد, 1397 - 15:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

از 1998 تا 2014 ، 41 درصد افراد متولد شده در آمریکا نامشروع هستند.....

آمار حرام زادگی در جهان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53808
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
از 1998 تا 2014 ، 41 درصد افراد متولد شده در آمریکا نامشروع هستند..... آمار حرام زادگی در جهان