کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 24 خرداد, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
خامنه ای ریا میکنه و نقش بازی میکنه.....
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

یه پادشاه دیگه پیدا بکنید......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53813
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
یه پادشاه دیگه پیدا بکنید......