کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 24 خرداد, 1397 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سطح توقعامون چی بود که به روحانی رای دادیم؟ کاش الان میشد دوباره ازشون مصاحبه گرفت تا ببینیم هنوزم راضی هستن یا نه؟ راستی دوستان از قیمت خودرو و دلار و مسکن و ...... چه خبر؟؟؟!!!!

کاش حداقل آقای روحانی برای یکبار هم که شده میومدن اعتراف میکردن ناکارآمد هستن ، هرسری گرانی ها یا حبابه یا جنبه روانی داره ، البته درست میگنااا مردم واقعا از دست این افراد ناکارآمد روانی شدند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53814
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سطح توقعامون چی بود که به روحانی رای دادیم؟ کاش الان میشد دوباره ازشون مصاحبه گرفت تا ببینیم هنوزم راضی هستن یا نه؟ راستی دوستان از قیمت خودرو و دلار و مسکن و ...... چه خبر؟؟؟!!!! کاش حداقل آقای روحانی برای یکبار هم که شده میومدن اعتراف میکردن ناکارآمد هستن ، هرسری گرانی ها یا حبابه یا جنبه روانی داره ، البته درست میگنااا مردم واقعا از دست این افراد ناکارآمد روانی شدند