کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 28 خرداد, 1397 - 18:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

استاد رائفی پور بعد یمن نوبت ایرانه!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53842
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
استاد رائفی پور بعد یمن نوبت ایرانه!