کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 28 خرداد, 1397 - 19:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ارزش پول سوریه از ایران بیشتر است!
نرخ ارز در سوریه نیز تکان نخورده است!
پس چرا آقایان به ما میگویند #نرخ_ارز به خاطر تحریم ها بالا میرود !!؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53844
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ارزش پول سوریه از ایران بیشتر است! نرخ ارز در سوریه نیز تکان نخورده است! پس چرا آقایان به ما میگویند #نرخ_ارز به خاطر تحریم ها بالا میرود !!؟