کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 28 خرداد, 1397 - 16:21
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیش بینی استاد رائفی پور درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور در تاریخ ١۴ اردییهشت ٩۶، قبل از انتخابات

ترکیدن حباب دلار و انفجار اقتصادی تو راهه

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53845
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیش بینی استاد رائفی پور درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور در تاریخ ١۴ اردییهشت ٩۶، قبل از انتخابات ترکیدن حباب دلار و انفجار اقتصادی تو راهه