کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 29 خرداد, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

1- کارورزی / 2- مرکز صادرات شدن ایران / 3- بهبود وضعیت رفاهی / 4- کسب موانع کسب و کار / 5- ثبات بازار ارز / 6- افزایش سقف وام مسکن / 7- رشد اقتصادی 8 درصدی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53856
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
1- کارورزی / 2- مرکز صادرات شدن ایران / 3- بهبود وضعیت رفاهی / 4- کسب موانع کسب و کار / 5- ثبات بازار ارز / 6- افزایش سقف وام مسکن / 7- رشد اقتصادی 8 درصدی