کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 30 خرداد, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی مردم از "ورزشگاه رفتن خانم ها" تا "تلگرام" و "توئیتر" صحبت کردند... انقدر دست به دست کنید تا برسد به آن مسئولانی که یا "ناتوان" هستند و یا "خائن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53865
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی مردم از "ورزشگاه رفتن خانم ها" تا "تلگرام" و "توئیتر" صحبت کردند... انقدر دست به دست کنید تا برسد به آن مسئولانی که یا "ناتوان" هستند و یا "خائن