کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 2 تير, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

صحبت های حسنعباسی در مورد سیلی موشکی به داعش و توان موشکی ایران

به راستی برای چه برخی در داخل نامه به رهبری مینویسند که اگه ترامپ تضمین بدهد برویم مذاکره کنیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53890
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
صحبت های حسنعباسی در مورد سیلی موشکی به داعش و توان موشکی ایران به راستی برای چه برخی در داخل نامه به رهبری مینویسند که اگه ترامپ تضمین بدهد برویم مذاکره کنیم