کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 13 تير, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چه راهی وجود داره تا بتونیم از این گرانی ها و بیکاری ها خارج بشیم؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54026
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چه راهی وجود داره تا بتونیم از این گرانی ها و بیکاری ها خارج بشیم؟