کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 14 تير, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

هرکس به زنی نگاه شهوت بیاندازد همان دم در دل خود با اون زنا کرده است

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54033
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
هرکس به زنی نگاه شهوت بیاندازد همان دم در دل خود با اون زنا کرده است