کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 14 تير, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

امروز روشن شده که به آمریکا نمی توان اعتماد کرد، امروز باید مرحله بعد را فهمید. در جنگ اقتصادی هم کاری خواهیم کرد که گزینه تحریم از روی میز آمریکا برداشته شود. همچنان که با دفاع مقدس و دفاع از حریم، گزینه نظامی را برداشتیم. همایش خستگی ممنوع

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54034
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
امروز روشن شده که به آمریکا نمی توان اعتماد کرد، امروز باید مرحله بعد را فهمید. در جنگ اقتصادی هم کاری خواهیم کرد که گزینه تحریم از روی میز آمریکا برداشته شود. همچنان که با دفاع مقدس و دفاع از حریم، گزینه نظامی را برداشتیم. همایش خستگی ممنوع