کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فناوری
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 16 تير, 1397 - 14:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

انقلاب چه فایده ای پس برای ما داشته؟ ببینید تا متوجه بشید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54049
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
انقلاب چه فایده ای پس برای ما داشته؟ ببینید تا متوجه بشید