کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 17 تير, 1397 - 14:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

افشای جریانهای تروریستی در فرماندهی افراد مرتزق خود جهت سو استفاده از نارضایتی مردم آبادان و خرمشهر

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54081
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افشای جریانهای تروریستی در فرماندهی افراد مرتزق خود جهت سو استفاده از نارضایتی مردم آبادان و خرمشهر