کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 20 تير, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فرناز عموتقی (ساکن اصفهان ) از جمله کاربران بهایی است که کلیپ رقاصی او در شب شهادت امام صادق (ع) در مقابل مسجدی به همین نام مبارک منتشرشده است. فرناز عموتقی پیش از این با گریم وارد ورزشگاه شده بود ف عموتقی در پاسخ به اهانتش به امام صادق (ع) می گوید : ما وظیفه نداریم ببینیم امام شما کی مرده که در آن شب رقاصی نکنیم.....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54042
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فرناز عموتقی (ساکن اصفهان ) از جمله کاربران بهایی است که کلیپ رقاصی او در شب شهادت امام صادق (ع) در مقابل مسجدی به همین نام مبارک منتشرشده است. فرناز عموتقی پیش از این با گریم وارد ورزشگاه شده بود ف عموتقی در پاسخ به اهانتش به امام صادق (ع) می گوید : ما وظیفه نداریم ببینیم امام شما کی مرده که در آن شب رقاصی نکنیم.....