کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 21 تير, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا این عبارت زشت توسط این #روحانی گفته شده ؟؟

#قضاوت_با_شما !!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54051
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا این عبارت زشت توسط این #روحانی گفته شده ؟؟ #قضاوت_با_شما !!