کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 23 تير, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بابا چیه انقدر گیر میدید به حجاب دخترا؟ دوره شاهنشاهی رو ببین کسی به حجاب کاری نداشت همه آزاد بودن و اجباری تو هیچ کاری نبوده......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54076
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بابا چیه انقدر گیر میدید به حجاب دخترا؟ دوره شاهنشاهی رو ببین کسی به حجاب کاری نداشت همه آزاد بودن و اجباری تو هیچ کاری نبوده......