کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 25 تير, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پاسخ مدیر اجتماعی شبکه سه به انتقادات شدید ایمن آبادی؛ اگر یک نماینده مجلس با جریان دیگر دوربین به دست بگیرد اجازه پخش می دهید؟

با این تحلیل اقای ایمن ابادی و قانع نشدن آقای رشیدپور از توضیحات اقای کریمان باید این تحلیل هم باشد صدا وسیما به سمت حامیان دولت گرایش بیشتری دارد زیرا در هر برنامه ای حتی برنامه تلوزیونی گفتگوی رئیس جمهور روحانی با مردم هم همین اقای رشیدپور مجری بودن چرا یه نفر دیگه نبود که صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونه؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54094
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پاسخ مدیر اجتماعی شبکه سه به انتقادات شدید ایمن آبادی؛ اگر یک نماینده مجلس با جریان دیگر دوربین به دست بگیرد اجازه پخش می دهید؟ با این تحلیل اقای ایمن ابادی و قانع نشدن آقای رشیدپور از توضیحات اقای کریمان باید این تحلیل هم باشد صدا وسیما به سمت حامیان دولت گرایش بیشتری دارد زیرا در هر برنامه ای حتی برنامه تلوزیونی گفتگوی رئیس جمهور روحانی با مردم هم همین اقای رشیدپور مجری بودن چرا یه نفر دیگه نبود که صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونه؟