کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 26 تير, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کاش دم از آزادی بیان نزنیم وقتی هنوز شعور ازادی بیان نداریم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54102
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کاش دم از آزادی بیان نزنیم وقتی هنوز شعور ازادی بیان نداریم