کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 26 تير, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا به فرزندانشان پرداختند که جاپای فرار خودشان را تسهیل کنند؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54103
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا به فرزندانشان پرداختند که جاپای فرار خودشان را تسهیل کنند؟