کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 27 تير, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فتنه سال ۷۸ باوجود گذشت سالیان سال فراموش شدنی نیست. غائله ۱۸ تیر این سال، اوج بحران سال های جنجالی دولت اصلاحات بود. :movie_camera: چند روزی از سالروز این حادثه می گذرد (۱۸ تیر) اما به سراغ آقای دکتر علیرضا زاکانی (مسئول وقت سازمان بسیج دانشجویی استان تهران) رفتیم تا خاطرات خودشان را از وقایع کف میدان آن روزها تعریف کند و در کنار آن نقش رهبری در مدیریت فتنه کوی دانشگاه را برای ما تشریح کند.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54125
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فتنه سال ۷۸ باوجود گذشت سالیان سال فراموش شدنی نیست. غائله ۱۸ تیر این سال، اوج بحران سال های جنجالی دولت اصلاحات بود. :movie_camera: چند روزی از سالروز این حادثه می گذرد (۱۸ تیر) اما به سراغ آقای دکتر علیرضا زاکانی (مسئول وقت سازمان بسیج دانشجویی استان تهران) رفتیم تا خاطرات خودشان را از وقایع کف میدان آن روزها تعریف کند و در کنار آن نقش رهبری در مدیریت فتنه کوی دانشگاه را برای ما تشریح کند.