کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 30 تير, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ناکارآمدی اسلام و رهبری؟ یا دستگاه قضایی و امنیتی؟
کاری از کانال جدال احسن با سخنرای انقلابی دکتر حسن عباسی
جدال احسن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54151
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ناکارآمدی اسلام و رهبری؟ یا دستگاه قضایی و امنیتی؟ کاری از کانال جدال احسن با سخنرای انقلابی دکتر حسن عباسی جدال احسن