کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 10 مرداد, 1397 - 11:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

احمدعلی مسعود انصاری پسرخاله فرح پهلوی درخصوص نقش فرح و پزشکان فرانسوی در مرگ «محمدرضا شاه» دست به افشاگری زد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54334
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
احمدعلی مسعود انصاری پسرخاله فرح پهلوی درخصوص نقش فرح و پزشکان فرانسوی در مرگ «محمدرضا شاه» دست به افشاگری زد.