کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 10 مرداد, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دستاورد دولت آقای روحانی تقریبا هیچ است ، ای کاش برای ما تجربه ای باشه تا دوباره تکرار نکنیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54337
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دستاورد دولت آقای روحانی تقریبا هیچ است ، ای کاش برای ما تجربه ای باشه تا دوباره تکرار نکنیم