کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 10 مرداد, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مذاکره بدون پیش شرط با ایران دروغ یا واقعیت ؟!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54341
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مذاکره بدون پیش شرط با ایران دروغ یا واقعیت ؟!