کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 11 مرداد, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا صندوق بازنشستگی نفت حیات خلوت اختلاس های شبه قانونی شده است؟

چرا دستگاههای امنیتی و نظاراتی سکوت کرده اند و تماشگری میکنند؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54352
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا صندوق بازنشستگی نفت حیات خلوت اختلاس های شبه قانونی شده است؟ چرا دستگاههای امنیتی و نظاراتی سکوت کرده اند و تماشگری میکنند؟