کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 13 مرداد, 1397 - 08:29
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

شب گذشته حاج سعید قاسمی با موضوع نفوذ و فتنه پیشرو در شهرستان بابل به ایراد سخن پرداختند...

صوت سخنرانی به زودی به صورت کامل قرار خواهد گرفت ...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54366
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
شب گذشته حاج سعید قاسمی با موضوع نفوذ و فتنه پیشرو در شهرستان بابل به ایراد سخن پرداختند... صوت سخنرانی به زودی به صورت کامل قرار خواهد گرفت ...