کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 13 مرداد, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

داشتم رد میشدیم یه دختری دیدیم چادری بود بالاخره گولش زدیم و سوارش کردیم و چاقو رو درآوردیم و بردیمش خونه....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54382
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
داشتم رد میشدیم یه دختری دیدیم چادری بود بالاخره گولش زدیم و سوارش کردیم و چاقو رو درآوردیم و بردیمش خونه....