کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 14 مرداد, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

«در مقابل اروپا ؛ کارشناسامون کارشناس نبودن !!!» باید تضمین می گرفتن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54394
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
«در مقابل اروپا ؛ کارشناسامون کارشناس نبودن !!!» باید تضمین می گرفتن