کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 14 مرداد, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

رضا پهلوى (الپهلوى) ٣٠٠ میلیون دلار از عربستان سعودى جهت براندازی نظام ایران گرفته است.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54401
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
رضا پهلوى (الپهلوى) ٣٠٠ میلیون دلار از عربستان سعودى جهت براندازی نظام ایران گرفته است.