کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
دوشنبه, 15 مرداد, 1397 - 09:45
تنظیمات: 
قسمت 172 دکتر سلام
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ویژه دوران روحانی خسته نباشی!

گونه شناسی ترامپ و ترامپیون!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54428
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ویژه دوران روحانی خسته نباشی! گونه شناسی ترامپ و ترامپیون!