کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 مرداد, 1397 - 11:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مردم ایران در رنج و دردهای خود فرو خواهند رفت و ساکت خواهند شد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54451
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مردم ایران در رنج و دردهای خود فرو خواهند رفت و ساکت خواهند شد.