کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اقتصادی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 مرداد, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کاش این فیلم به مسئولین مربوطه میرسید تا شاید به غیرتشان بربخورد!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54452
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کاش این فیلم به مسئولین مربوطه میرسید تا شاید به غیرتشان بربخورد!