کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 مرداد, 1397 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اینده اغتشاشات در ایران از زبان علیرضا پورمسعود

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54453
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اینده اغتشاشات در ایران از زبان علیرضا پورمسعود