کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 21 مرداد, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پس اون سالایی که شهدا جون میدادن شما کجا بودید؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54506
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پس اون سالایی که شهدا جون میدادن شما کجا بودید؟