کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 23 مرداد, 1397 - 11:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چی کار می کنند که با دیدن این چیزا بازم خوابشون میبره؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54531
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چی کار می کنند که با دیدن این چیزا بازم خوابشون میبره؟