کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 14 شهريور, 1397 - 11:45
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

خام شدن ملت با یه گل!!یعنی اینجور ملتی هستیم ما

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54843
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
خام شدن ملت با یه گل!!یعنی اینجور ملتی هستیم ما