کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 15 شهريور, 1397 - 11:15
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بانکداری یابنگاه داری؟! مردم درانتظار وام ازدواج و مسکن بانکها درحال کسب درآمد با سپرده‌ها

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54852
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بانکداری یابنگاه داری؟! مردم درانتظار وام ازدواج و مسکن بانکها درحال کسب درآمد با سپرده‌ها