کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 17 شهريور, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بخوان عشق و حال کنن ایران نمیان، میرن آنتالیا!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54872
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بخوان عشق و حال کنن ایران نمیان، میرن آنتالیا!