کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 19 شهريور, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ما وقتی از محفل می ریم خونه منتقدین ما با یه انسان دیگری روبرو می شوند...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54913
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ما وقتی از محفل می ریم خونه منتقدین ما با یه انسان دیگری روبرو می شوند...