کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 19 شهريور, 1397 - 11:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حاکم ورق بازی حکم می‌کند شماره ۳ و ۵ باید امشب باهم بخوابند و ..!
وزارت ارشاد دقیقا دارد چه غلطی می‌کند!؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54912
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حاکم ورق بازی حکم می‌کند شماره ۳ و ۵ باید امشب باهم بخوابند و ..! وزارت ارشاد دقیقا دارد چه غلطی می‌کند!؟