کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 19 شهريور, 1397 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

40 سال است که میگویند زن مانند صدف است و...
دلایل متعدد لزوم #حجاب در 3حوزه: #فردی و #خانوادگی و #اجتماعی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54927
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
40 سال است که میگویند زن مانند صدف است و... دلایل متعدد لزوم #حجاب در 3حوزه: #فردی و #خانوادگی و #اجتماعی