کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 15 مهر, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

یارو با هم جنس خودش ازدواج میکنه ، با هم میرن کلیسا انگشتر دست هم میکنن....
مثل این میمونه تو ایران طرف شب عروسیش همه کار میکنه ولی تاکیید داره حتما شب نیمه شعبان باشه.....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55414
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
یارو با هم جنس خودش ازدواج میکنه ، با هم میرن کلیسا انگشتر دست هم میکنن.... مثل این میمونه تو ایران طرف شب عروسیش همه کار میکنه ولی تاکیید داره حتما شب نیمه شعبان باشه.....