کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 15 مهر, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اعترافات هولناک یکی از عناصر داعش به نام «انمار» آمده است. این عنصر داعشی جنایتکار اعتراف می کند تقریبا به 50 دختر بچه 15 تا 16 سال و بیش از 200 زن تجاوز کرده است. انمار همچنین اعتراف می کند که 900 نفر را در طول مدت عضویت در این گروه تروریستی کشته است!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55418
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اعترافات هولناک یکی از عناصر داعش به نام «انمار» آمده است. این عنصر داعشی جنایتکار اعتراف می کند تقریبا به 50 دختر بچه 15 تا 16 سال و بیش از 200 زن تجاوز کرده است. انمار همچنین اعتراف می کند که 900 نفر را در طول مدت عضویت در این گروه تروریستی کشته است!